Regjeringen og kommunen vil løfte Loddefjord sammen

Mandag signerte Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og kommunaldirektør Tommy Johansen, byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering,  avtalen om områdesatsing i utsatte byområder i Bergen.

Mandag signerte Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og kommunaldirektør Tommy Johansen, byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering, avtalen om områdesatsing i utsatte byområder i Bergen. Foto:

Mandag signerte kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) og kommunaldirektør Tommy Johansen en intensjonsavtale for samarbeid om utsatte byområder.

DEL

Loddefjord blir den første av utsatte byområder i Bergen som skal satses helhetlig på, fremkommer det i en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Intensjonsavtalen om samarbeidet mellom regjeringen og Bergen kommune skal vare i perioden 2019 – 2026.

Totalt er 12,7 millioner kroner foreslått bevilget til områdesatsing i Bergen i 2020. Fem av disse millionene er rettet mot Loddefjord og Olsvik. Resten av pengene er en tilsagnsramme som tilskudd til bolig- og områdeutvikling i Bergen.

Vil bedre levekårene

Kommunal- og moderniseringsminister, Monica Mæland (H), skriver at hun er glad for samarbeidet.

– Gjennom samarbeidet med kommunen vil vi blant annet bidra til at Loddefjord og Olsvik blir bedre og tryggere steder å bo. Vi vil også samarbeide om å utvikle nye metoder for å unngå frafall i skolen og styrke utdanningsnivået, skriver hun.

Byråd Erlend Horn (V) ønsker å utjevne sosiale forskjeller i befolkningen.

En viktig del av satsingen er medvirkning og deltakelse fra innbyggerne i bydelen.

– Når en samlet kommune samarbeider med innbyggerne og lokale aktører, lykkes vi svært godt. Dette innebærer at lokalsamfunnet har vært med på å definere utfordringer og muligheter for arbeidet. Dette må vi fortsette med når vi skal jobbe sammen med staten, skriver Horn i pressemeldingen.

Fjerde by i rekken

I pressemeldingen legger departementet vekt på utfordringer knyttet til bomiljø og levekår, samtidig som områdene står foran en omfattende infrastruktur og fortetting.

«Områdene er preget av høy andel unge med grunnskole som høyeste fullførte utdanning, høy andel unge uføre og arbeidsledige, og mange barnevernstilfeller», lyder meldingen videre.

Områdesatsingen skal konkretiseres og målrettes gjennom en felles programbeskrivelse mellom regjeringen og Bergen kommune.

Staten har fra før lignende områdesatsinger i Oslo, Drammen og Stavanger.

Artikkeltags