Bergen moske går glipp av 200.000 kroner etter styre-svikt

Lotterinemda tok ikke moskeens anke til følge.