Sivilforsvaret kommer torsdag til å være synlig i bybildet i forbindelse med saneringsøvelse.

– Scenarioet er at det har skjedd en hendelse i sentrum. Vi er på grensen mellom «skitten» og «ren» sone, forteller operasjonsleder for øvelsen, Eivind Hovden til BA.

Spesialutdannet personell fra mobil renseenhet og mobil forsterkningsenhet deltar sammen med sivilforsvarspersonell fra Bergen. Avdelingen ble eskortert i kortesje av politiet fra oppmøtestedet på Minde i morgentimene.

Kan rense 15 i timen

«Det vil være en del kjøretøyer, utstyr og personell i vernedrakter i området ved Grieghallen», skriver Hordaland sivilforsvarsdistrikt på Facebook.

– Vi er en kapasitet hvis nødetatene trenger bistand til rensing av kjemisk, radiologisk eller biologisk karakter. Det kan for eksempel skje i forbindelse med godsulykker eller terrorhendelser, forklarer Hovden.

Totalt deltar like i underkant av 60 personer i øvelsen. De kan rense opp til 12 stående og 3 liggende pasienter i timen.

– Vi er klare for utrykning fra oppmøtestedet på Minde en til to timer etter at alarmen går.