Bakveien for å innføre miljøkrav

Lavutslippssoner i Bergen sentrum kan stoppe miljøfiendtlige turistbusser fylket ikke har hjemmel til å stoppe. Busselskap er positivt.