BA skrev i helgen om at omsetningen av visuell kunst i Hordaland stupte i 2016, og i oktober demonstrerte 20 kunstnerorganisasjoner, som samlet representerer 29.000 kunstnere i Norge, foran Stortinget for en bedring i kunstnerøkonomien.

De lokale kunstnerne opplever trange kår, og Linda Soh Trengereid er en av dem.

– Det er vanskelig å få hverdagen til å gå rundt. Det er grunnen til at mange slutter tidlig. De fleste mister nok illusjonen om at man skal leve av kunsten underveis i utdanningen, sier Trengereid til BA.

De siste tre ukene har billedkunstneren hatt utstillingen «Mylder» hengende i galleriet til Kunstgarasjen i Møllendalsveien, uten å selge et eneste verk.

Ifølge Kunstgarasjen er det regelen, snarere enn unntaket, at utstillinger kommer og går uten at noe blir kjøpt.

– Jeg selger litt innimellom, men kan aldri regne med å selge noe når jeg stiller ut. Jeg kan aldri basere meg økonomisk på salg. Det er en så inkorporert del av arbeidshverdagen at jeg ikke tenker over det, men det er klart – det hadde vært fint å kunne leve av kunsten, medgir Trengereid.

 

378 timer på ett bilde

33-åringen fra Sotra brukte to år på «Mylder» - 25 detaljrike blyanttegninger på linlerret.

«Kakamega Forest», 120 ganger 180 centimeter, tok alene 378 timer å ferdigstille. Mye tid for et bilde som nå skal stues bort på lager sammen med resten av utstillingen.

– Det ligger mange arbeidstimer og sene, ensomme kvelder bak en utstilling, men det må alltid være på kunstens egne premisser. Om jeg kun laget bilder for å selge ville det bare vært pynt, mener Trengereid.

Salget sank 28 prosent

Hun føler seg privilegert for å i år motta et stipend på 210 000 kroner minus skatt fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH), men har likevel en haug deltidsjobber for å finansiere kunstvirksomheten.

Trengereid er butikkmedarbeider i Kappahl, lærer på Kunstskolen, prosjektleder for kunstfestivalen B-open, jobber i atelierfellesskapet Blokk og holder diverse kurs og foredrag.

– Deltidsjobbene er greie, men det er i atelier jeg helst vil være. I hvert fall halvparten av tiden hadde vært fint, men det er umulig slik situasjonen er i dag, sier kunstnerstrilen.

– Folk på det kreative feltet har en unik arbeidssituasjon. Motivasjonen kan aldri være penger. Man blir ikke rik. Dette er en livsstil, fastslår hun.

– For lave salgstall

Omsetningen av visuell kunst i Hordaland sank med 28 prosent fra 2015 til 2016, mot 5,5 prosent i Norge totalt, viser tall fra BKH og Billedkunst Opphavsrett Norge. Hordaland omsatte for rundt 305 millioner kroner, som tilsvarer 4,2 prosent av det totale salget.

Aslak Høyersten er daglig leder av Visp, en kompetanse- og nettverksorganisasjon for visuell kunst på Vestlandet.

– Fallet i kunstomsetningen må ses i lys av en stor økning i 2015. Det vesentlige er at det uansett er for lave salgstall for Hordaland, sier Høyersten.

Han savner mer interesse fra næringslivet og initiativ fra kunstnerne selv.

– Omsetningen av kunst er tradisjonelt noe man ikke har snakket så mye om, men tiltak som for eksempel Kunstgarasjen kan stimulere til mer salg, mener Visp-lederen.

2 av 100 lever av kunst

Kunstgarasjen åpnet i 2016 som et medlemsstyrt galleri med fokus på å øke salget av kunst i Hordaland og styrke kunstnernes inntektsgrunnlag. Marianne Morild jobber der ved siden av virket som maler.

– Situasjonen til Linda er typisk. Av de rundt 100 kunstnerne vi jobber med er det kun to som utelukkende lever av kunsten. Det inkluderer også mange etablerte kunstnere, forteller Morild.

Hun er verken overrasket over at kunstsalget i Hordaland går ned eller at Hordaland utgjør en lav andel av kunstomsetningen totalt sett.

– Lever i en egen boble

– Det er få kommersielle gallerier igjen i Bergen, og de kunstnerstyrte galleriene har ikke hatt ressurser til å henvende seg mot det kommersielle markedet, poengterer Morild.

– I tillegg tror jeg at folk tenker på kunst som underholdning – noe som skal tilfredsstille. Men kunst skal diskutere og være en viktig del av samfunnsdebatten, legger hun til.

Hun ønsker å invitere folk inn i galleriene.

– Vi billedkunstnere skyver ofte verkene våre foran oss, og lever i en egen boble i våre atelierer, mener Morild.

Linda Soh Trengereid mener folk har nok penger til kunst, men ikke prioriterer det.

– Folk lurer på hva funksjonen er. Det er jo vanskelig å se nytten av kunst. Men vi har gratis utstillinger og forteller gjerne. Vi vil jo bare ha publikum, frir Trengereid og avslutter:

– Jeg håper jeg kan holde på videre, men vet ikke. Det er en kamp om tid og penger for å kunne holde på med det jeg vil.