Dette er varslingssakene i Kriminalomsorgen

Tidligere fengselsdirektør Eli Sjo (t.v.) og fengselsbetjent ann Elise Skjerping har begge stått frem i BA. Skjerping brakte varslingssaken fra fengselet til offentligheten, mens Sjo fortalte at hun følte seg presset ut som fengselsdirektør.

Tidligere fengselsdirektør Eli Sjo (t.v.) og fengselsbetjent ann Elise Skjerping har begge stått frem i BA. Skjerping brakte varslingssaken fra fengselet til offentligheten, mens Sjo fortalte at hun følte seg presset ut som fengselsdirektør. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

I dag ble Deloittes granskingsrapport etter varslingssakene i Kriminalomsorgen offentliggjort.

DEL

Etter en omfattende gransking av til sammen tre varslingssaker som har kommet i Kriminalomsorgen, region vest, det siste året, leverte Deloitte sin rapport til Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) i begynnelsen av juli.

Siden har direktoratet brukt sommeren på å gjennomgå rapporten og se på hvilke konsekvenser den skal få.

Varslingene var rettet mot regionledelsen i region vest, to av dem kommer fra Bergen fengsel, den tredje fra Hustad fengsel utenfor Molde.

Fryktkultur

Varslingssakene i Kriminalomsorgen startet sommeren 2016. Da sto fengselsbetjent i Bergen fengsel, Ann Elise Skjerping (50), frem i BA og fortalte om fryktkultur, utfrysing og uryddige prosesser i regionledelsen.

BAKGRUNN:

Hun har jobbet i fengselet i snart 20 år, og i mai i fjor gikk hun til det skrittet å sende et åpent brev til alle ansatte i Bergen fengsel. 25. mai sendte hun en intern varsling til ledelsen i fengselet. Varselet beskrev mobbing, utfrysing, hersketeknikker og uryddige prosesser knyttet til møtevirksomhet og ansettelser.

– Mange har sluttet i Kriminalomsorgen fordi de ikke orker mer, hevdet Skjerping i fjor sommer.

BA har det siste året vært i kontakt med en rekke tidligere og nåværende ansatte ved ulike enheter i Kriminalomsorgen. De fleste kjenner seg igjen i Skjerpings beskrivelser av arbeidsmiljøet ved regionen, og felles for alle, er at de peker på regionledelsen som årsaken til utfordringene ved regionen.

– Åpenhet er en viktig verdi i Kriminalomsorgen, men det fungerer ikke slik i virkeligheten. Jeg ønsker åpne prosesser, en mer åpen lederstil, innsyn og debatt rundt dagens situasjon, sa Skjerping til BA i juli i fjor.

Skjerping fikk fra første dag stor støtte fra fagforeningene og andre ansatte i Kriminalomsorgen.

– Ble presset ut

I løpet av sommeren i fjor, skrev BA en rekke saker der flere tidligere ansatte ved Kriminalomsorgen fortalte hvordan de opplevde arbeidshverdagen.

I september sto tidligere fengselsdirektør Eli Sjo også frem i BA og beskrev hvordan hun følte seg tvunget til å slutte i jobben i januar i 2016 etter en alvorlig arbeidskonflikt med regionledelsen.

BAKGRUNN:

I september ble det sendt inn nok en varsling om regionledelsen, denne gangen fra Hustad fengsel utenfor Molde. I oktober kunne BA avsløre at innsatte ved fengselet ble sluppet fri uten tilsyn for å jobbe på gården til en ansatt i fengselet.

Fengselsleder Frode Erlandsen sa til BA at de trodde det de gjorde var greit.

Saken ble politianmeldt, og så vidt BA har brakt på det rene, ble saken henlagt i sommer. Henleggelsen er påklaget av fagforeningens advokat.

Granskes av Deloitte

I september i fjor startet Deloitte granskingen av Skjerpings varsel. I utgangspunktet ble det sagt at arbeidet med rapporten skulle ta «noen måneder», men oppdraget endret seg underveis og ble mer omfattende. Ytterligere to varslingssaker ble innlemmet i granskingen, og rapporten forelå altså ikke før i juli i år, omkring ti måneder etter at arbeidet startet.

Slik er mandatet:

«Formålet med undersøkelsen er å kartlegge og verifisere påstander om forhold knyttet til arbeidsmiljø, kommunikasjon og lederstil i Kriminalomsorgen region vest, Bergen. Gjennom undersøkelsen skal objektive forhold relatert til påstander som har fremkommet gjennom varsling avdekkes og dersom mulig verifiseres. Undersøkelsen skal sørge for at oppdragsgiver får et forsvarlig faktagrunnlag slik at adekvate beslutninger om videre saksgang kan besluttes. Undersøkelsen skal også gi et grunnlag for å iverksette eventuelle tiltak som sikrer et godt arbeidsmiljø i tråd med gjeldende regelverk.»

Artikkeltags