Sjekker mystisk hundesykdom mot alger

Veterinærinstituttet undersøker om hundedødsfall i august kan ha sammenheng med at 25 hunder i hele landet nå er døde.