Anmeldte butikker som holder ulovlig åpent

Handel og Kontor leverte onsdag politianmeldelse av flere butikker som holder ulovlig søndagsåpent i Bergen.