Vest politidistrikt skal etterforske demningsbristen som førte til flom i Eidsvåg. Store mengder vann fosset nedover Munkebotn og Eidsvåg. Over 130 personer ble evakuert fra hjemmene sine og oversvømmelsen førte til store materielle skader.

I en orientering i forretningsutvalget tirsdag innledet Harald Schjelderup med å si at dette ikke skulle ha skjedd.

– Vi vil ha svar på hva som har skjedd og hvorfor. Derfor er det positivt at politiet har åpnet en etterforskning. De har også anmodet om å få tilgang til en korrespondanse som ikke skal offentliggjøres inntil videre, sier han.

– Byråden har ansvaret

Høyres Hilde Onarheim minner om at den viktigste oppgaven til en regjering og en kommune er å beskytte innbyggerne fra fare for liv og helse.

– Dette kunne skjedd om natten og gått verre. Det er byrådsavdelingens ansvar at demningen brast, og det er uansett slik at byråden har ansvaret. I det parlamentariske systemet er det slik. Vi har hatt statsråder som har gått av for saker som har skjedd i systemer under dem. Erkjenner du ansvaret?

– Det ønsker jeg å utfordre Tryti på, sa Onarheim, som også nevnte Hatlestad-ulykken og la til at egentlig er Tryti som blir etterforsket av politiet.

Byrådsleder Harald Schjelderup tok ordet og sier at det ikke er slik at politiet etterforsker Tryti, men at de etterforsker saken.

– Det er ikke slik at et politisk ansvar er det samme som et juridisk strafferettslig ansvar. Det politiske ansvaret tar vi, og vi skal komme til bunns i saken og sikre oss at vi lærer. En parallell til Hatlestad-ulykken skal vi være varsom med å dra.

Raset over Hatlestad terrasse i Fana i 2005 krevde tre menneskeliv. Hendelsen ble etterforsket av politiet og senere henlagt.

Vurderer mistillitsforslag

Hilde Onarheim vurderer mistillitsforslag mot Anna Elisa Tryti, og vil ha en ekstern gransking.

Hun mener det ikke er nok med politiets og kommunens gjennomgang.

– Politiet etterforsker ikke systemene i byrådsavdelingen, som Tryti er ansvarlig for, sier Onarheim som vil ta saken opp i kontrollutvalget.

Hun mener det politiske ansvaret i saken strekker seg langt. Det er en kommunes ansvar å ivareta sikkerheten til borgerne.

– Vi har nylig hatt to statsråder som måtte gå av. Slik er det parlamentariske systemet.

Saken fortsetter under bildet.

 

Vil ikke fordele skyld

Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) sier at det er en plan for rehabilitering av mange dammer i Bergen, som rehabiliteringen av Munkebotn er en del av.

Hun dro frem to kritiske punkter i saken:

– Vi går ikke inn og fordeler ansvar og skyld. Spørsmålene vi aller mest ønsker å gå i dybden på vil er: Burde løsningen av konstruksjon som ble valgt i juni, bli valgt?

Hun gikk langt i å si at svaret på dette er nei.

– Det andre kritiske punktet, var valgene av tiltak riktige – da vannet steg søndag? Eksempelvis når det gjelder varsling, synes jeg det er sent å bli varslet som byråd på onsdag.

De vil se på ansvarsfordelingen, og grave i korrespondanse mellom kommune som byggherre, rådgivende ingeniører og de som utførte arbeidet i Munkebotn.

Også Tryti sier hun er positiv til at politiet vil etterforske saken.

– Useriøst forslag

Aps gruppeleder Rune Bakervik synes Hilde Onarheim og Høyre er useriøse.

– Hvis hun varsler mistillit allerede nå, synes jeg det ikke fortjener å bli tatt seriøst. Onarheim dro også frem Hatlestad-ulykken, men ingen stilte mistillit mot Monica Mæland den gang. Det var en tragisk ulykke som ingen i opposisjonen kritiserte byrådet for.

Han mener også at å dra inn de to statsrådenes avgang nå i det siste er «i beste fall historieløst».

– Sylvi Listhaug oppførte seg på en måte som ikke er en statsråd verdig, og Per Sandberg brøt rutiner og satte rikets sikkerhet i fare.

Tryti sier at det til enhver tid er opp til bystyret å vurdere om de har tillit til sine byråder.

Høyres Hilde Onarheim får ingen umiddelbar støtte fra sin ene venn i bystyret, Tor Woldseth (Frp), til sine tanker om mistillit til Tryti. 

– Det får vi ta i tur og orden når det eventuelt avdekkes et grunnlag for det.

Fangdammen var ulik

I kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakkes gjennomgang går det frem at i forprosjektet var det en detaljert midlertidig fangdam innbakt i prosjektet. Dette forprosjektet sto Norconsult bak.

Et annet konsulentselskap, Multiconsult, vant anbudet om å gjøre selve prosjekteringen. De gjorde det valgfritt for entreprenøren Donar AS å bygge en slik dam. Men Donar valgte å bygge en dam, som ble godkjent av VA-etaten.

Denne dammen skiller seg sterkt fra den dammen som ble beskrevet i forprosjektet.

Politiet etterforsker

Politiet skal i sin etterforskning innhente all dokumentasjon som kan være relevant i saken. De skal også gjennomføre avhør med vitner som kan belyse saken ytterligere.

– Vi skal innhente dokumentasjon og avhøre aktører som har vært involvert i byggingen av den midlertidige demningen, sier politiadvokat Linn Skaar Sætre i Vest politidistrikt til BA.