Om et drøyt år blir Sogn og Fjordane og Hordaland til storfylket Vestland. Nå lyser de ut seks stillinger som fylkesdirektører for ulike samfunnsområder. Det skriver Firda.

– Dette er nøkkelstillinger i den nye fylkeskommunen, og de som blir tilsatte vil være en del av toppledergruppen som skal være med på å bygge Vestland fylkeskommune. Dette er en særdeles viktig milepæl for den nye fylkeskommunen, og jeg er sikker på at dette er noen av de meste spennende jobbene på Vestlandet på lang tid, sier Rune Haugsdal, som er prosjektleder for nye Vestland fylkeskommune.

Lyser ut disse stillingene:

• Fylkesdirektør for infrastruktur og vei, lokalisert til Sogn og Fjordane (Leikanger)

• Fylkesdirektør for mobilitet og kollektivtransport, lokalisert til Hordaland (Bergen)

• Fylkesdirektør for kultur, idrett og inkludering, lokalisert til Sogn og Fjordane (Førde)

• Fylkesdirektør for opplæring og kompetanse, lokalisert til Hordaland (Bergen)

• Fylkesdirektør for strategisk utvikling og digitalisering, lokalisert til Sogn og Fjordane (Leikanger)

• Fylkesdirektør for økonomi og organisasjon, lokalisert til Hordaland (Bergen)