Forskning: Barn på krisesenter sliter med skole

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

En del barn som lever på flukt fra hjemmet sitt blir i perioder gående uten skoletilbud mens de bor på krisesenter, viser en doktorgradsavhandling fra UiB.

DEL

Forsker Sabreen Selvik ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har i sin avhandling ved Universitet i Bergen intervjuet 20 barn med mange og lange opphold på krisesenter.

Blant funnene er at barn med flere­ opphold på krisesenter strever med skolen, skriver Vårt Land. De har konsentrasjonsvansker utløst av tanker om hemmelighold, trygghet, framtidsfrykt, og flashbacks av volden de har opplevd. At de vokser opp på flukt, som oftest fra en volde­lig far eller stefar, medfører oppbrudd i utdanning, mangel på sosial kontakt med venner, medelever og lærere og kunnskapshull i utdanning, noe Selvik mener er svært uheldig.

– Lærere som får vite at et av barna i klassen bor på krisesenter, må snakke med barnet om dette, sier forskeren, som alltid anbefaler at en lærer som får vite at en elev bor på krisesenter, tar en prat med eleven om det.

Selvik sier det er viktig at barna opplever at læreren kjenner til situasjonen deres.

Rundt 1.500 barn bodde i fjor på krisesenter i Norge. Det er 47 sentre fordelt over hele landet. En firedel av barna har allerede hatt ett eller flere opphold på krisesenter tidligere.

(©NTB)

Artikkeltags