Fra før var det varslet opptrapping av sykehusstreiken mandag, da 20 ledere og leger ved Helse Vest i Bergen og St. Olavs Hospital i Trondheim gikk ut i streik.

De 54 medlemmene som tas ut torsdag, jobber ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Finnmarkssykehuset, Helse Bergen, Oslo universitetssykehus, Helse Stavanger, Nordlandssykehuset og Helse Nord RHF.

Historiens lengste

– Etter at meklingen på onsdag ikke førte frem, er tillitskrisen i sykehusene ytterligere forverret, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.

Historiens lengste sykehusstreik er snart på vei inn i sin sjette uke, etter at det ikke ble oppnådd enighet om hvor stor og hva slags medbestemmelse de ansatte skal ha i utformingen av turnuser ved helseinstitusjonene. De streikende omfatter leger, psykologer, sivilingeniører, jurister, økonomer, samfunnsvitere og tannleger.

Tillitskrise

Akademikerne mener konflikten hviler på en dyp tillitskrise mellom ledelse og ansatte ved norske sykehus. Dersom myndigheten skulle gå inn med tvungen lønnsnemnd – noe som blir mer og mer aktuelt etter hvert som streiken vedvarer – vil ikke det løse det grunnleggende problemet, argumenterer fagforeningen.

– Det vil ingen være tjent med. Sykehusene blir bedre når ledelsen og de ansatte trekker i samme retning. Det bør direktørene tenke gjennom, sier Frøyland. (©NTB)