Politiet vil legge ned lensmannskontorene i Selje, Bremanger, Jølster, Askvoll, Hyllestad, Balestrand, Luster, Aurland, Årdal eller Lærdal, Gulen, Solund, Osterøy eller Vaksdal, Austrheim, Samnanger, Ullensvang, Ulvik eller Jondal.

I tillegges vil de avvikle politistasjonen i Bergen nord (Åsane) Bergen vest (Fyllingsdalen) og Bergen sør (Fana).

Politiet i Bergen skal samles i en felles enhet. Lensmannsdistriktet Sotra, Askøy og Øygarden skal bestå.

Intern arbeidsgruppe

Tjenestestedene som er foreslått avviklet, er for sårbare for de kravene som stilles til tjenestesteder i Nærpolitireformen.

Forslaget som er jobbet frem av en intern arbeidsgruppe foreslår å legge ned en rekke politistasjoner.

«Ved å avvikle disse blir det enklere å koordinere ressursene, prioritere bedre og nå målene, intensjonen og kravene i reformen», står det i rapporten fra arbeidsgruppen», skriver arbeidsgruppen.

I rapporten står det at bygningsmassen i Bergen skaper uenigheter som må løses:

– Det må utredes nærmere hvordan politiets bygningsmasse kan utnyttes optimalt for å samlokalisere tjenesteenheten i Bergen best mulig frem til det nye politibygget står klart.

Dårlig dekning

De to tjenestestedene Bergen og Sotra, Askøy og Øygarden vil få en politidekning på 1,18 per 1000 innbygger.

Gruppen betegner det som kritisk lavt i dette området.

«Med tanke på kriminalitetsraten og de satsingsområdet politidistriktet må forbedre anses politidekningen å være for lav til at tjenesteenheten i Bergen faktisk kan bidra til å nå målene».

Arbeidsgruppen sier politiet må bli tydeligere i sine prioriteringer og konsentrere sine ressurser mot de områder, tidsrom, personer og kriminalitetstyper som utgjør den største risikoen for samfunnet.

«Å skape en politiorganisasjon som blir bedre i stand til å prioritere, innebærer å skape en organisasjon som samtidig blir bedre til å velge bort oppgaver», står det i innstillingen.

Uenighet

Arbeidsgruppen skriver at den er delt på midten.

Rapporten inneholder et forslag med færre og større politikontorer og et alternativ med ikke fullt så store enheter. Arbeidsgruppens leder stiller seg bak forslaget.

Anbefalingen er levert politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt.

Politimesteren vil sende sitt forslag ut på høring i midten av oktober. Frist for tilbakemelding på høringen er 1. desember.

Innen 15. desember vil politimesteren sende sitt endelige forslag til struktur på tjenestesteder og tjenesteenheter til politidirektøren.