Er du på storbyferie, er det ofte vanskelig å finne en bensinstasjon i bynære strøk.

Nå er også Bergen på den listen. YX NKP-gården, Bergen sentrums siste bensinstasjon, er konkurs.

Det bekrefter Sushma Mittu Punwani, daglig leder, til BA.

– Den gikk konkurs 29. august, sier hun.

Punwani ønsker ikke å si noe om arbeidet for å få stasjonen til å overleve.

– Du må snakke med Uno-X-gruppen, sier hun.

De forteller at leieavtalen i NKP-bygget var i ferd med å gå ut, uansett.

– YX-Norge AS leiet stasjonsbygningen fra Hordaland fylkeskommune. Leieavtalen løper ut i november, og YX-Norge AS besluttet derfor å legge ned stasjonen da tidligere drivers selskap ble slått konkurs i høst, sier Torild O. Bråten, direktør for kultur og kommunikasjon i Uno-X-gruppen.

Hun avviser på ingen måte å opprette nye stasjoner i Bergen eller byens omegn.

– Vår ambisjon er å vokse, og vi ønsker nye stasjoner velkommen inn i vår kjede gjennom nye avtaler med eksisterende selveiere. Eventuelle nye YX stasjoner i Bergen vil derfor komme når vi får mulighet til å inngå samarbeid med allerede eksisterende selveiere i området, sier hun.

Antallet bensinstasjoner i Norge og Hordaland er synkende.

– Dette skyldes blant annet sterk konkurranse på drivstoff, i tillegg til sterk konkurranse på butikk mot etableringer innenfor dagligvare og convenience, sier Bråten.