Eksadvokat Marius Reikerås er dømt til å betale 25.000 kroner i bot for å ha drevet ulovlig advokatvirksomhet.

Det kommer frem i en fersk dom fra Bergen tingrett.

Fortsatte å jobbe

Reikerås ble fratatt bevillingen i 2009, men har siden da påtatt seg en rekke oppdrag.

«Ved virksomhet der man må ha bevilling for sin tjenesteyting er det avgjørende at innehaver av bevillingen lojalt følger de regler som gjelder, og at de som mangler bevilling, lojalt lar være å drive virksomhet med mindre de skaffer seg bevilling», skriver tingretten.

Retten legger vekt på at advokater og andre medhjelpere er avhengig av tillit i sin virksomhet, og at de som skal gi juridiske råd til andre selv overholder gjeldende regelsett for sin virksomhet.

«Det må reageres strengt når den tilliten brytes», står det i dommen.

Ble lurt

– Jeg trodde jeg hadde fått en god advokat og kunne ikke drømme om at han ikke hadde papirene i orden, sier en fortvilt pensjonist i 70-årene under rettssaken.

LES OGSÅ: Nordsjødykker-advokat er konkurs

Han betalte Reikerås 50.000 kroner for å hjelpe ham i en skattesak, men arbeidet endte i fiasko, og han så ingenting til pengene.

Først da han fikk brev fra Høyesterett om at de oppfattet Reikerås som prosessfullmektig uten å ha tillatelse, skjønte han at han var ført bak lyset.

Eksadvokaten har ikke levert selvangivelser for de siste tre årene, og det er uvisst hvor mye han har tjent på det påtalemyndigheten mener er ulovlig virksomhet.

Møtte ikke i retten

Eksadvokaten kaller seg menneskerettighetsjurist, men møtte ikke opp i sin egen rettssak.

Han har fått et forelegg på 20.000 kroner for brudd på domstolsloven. Boten har han ikke vedtatt.

Reikerås har gjort seg utilgjengelig under etterforskningen av saken og ikke møtt til avhør.

Mens rettssaken mot ham pågikk la han ut generell kritikk på sin egen Facebook-side av norske dommere som han mener ikke kan menneskerettighetene.

Da dommen falt, holdt han innlegg i Wien om menneskerettsbrudd i Norge.

Han har 5.000 venner/følgere i det sosiale mediet.

LES OGSÅ: Eksadvokat må i fengsel

– Erfaringene med Reikerås er at han ikke følger opp, og det er meningsløst å innhente hans synspunkter, sa seniorrådgiver Jonas Haugsvold i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet da han nylig vitnet i Bergen tingrett.

Fikk flere klager

I retten kom det frem at Tilsynsrådet har fått henvendelser om at Reikerås representerte privatpersoner etter at saken var anmeldt fra andre offentlige organer.

Blant annet representerte Reikerås besteforeldrene i en barnevernssak som gikk for Romerike tingrett.

En fersk anmeldelse fra kommuneadvokaten i Fjell er den siste i rekken. Der opplyses det om at Reikerås har representert privatpersoner som har vært i tvist med kommunen.

– Det hender at folk som mister advokatbevillingen driver videre som konsulent i grenseland. Det skal veldig lite til før man bryter loven, men dette er et veldig sjeldent tilfelle der man bevisst velger ikke å innrette seg, sa Haugsvold i retten.

LES OGSÅ: Advokat må ut med 1,5 mill

Reikerås må også betale saksomkostninger på 10.000 kroner til retten.

Det har ikke lykkes BA å komme kontakt med Reikerås.