Politimester Kåre Songstad og leder av påtaleenheten Gunnar Fløystad er anmeldt til Spesialenheten av politimann Kenneth Berg etter etterforskningen av Osen-saken det var TV 2 som først meldte dette.

Forretningsmannen Reidar Osen ble i 2015 kidnappet og utsatt for grov vold i Bergen.

Det ble først satt inn store politiressurser i saken, men etter fire uker ble det besluttet å trappe ned etterforskningen.

Anmeldt før påske

Berg var den eneste etterforskeren som skal ha fortsatt arbeidet med saken, og sendte inn et varsel om ledelsens manglende prioritering av saken. Berg mener ifølge TV 2 at det ble begått en rekke feil i starten av etterforskningen.

Polititoppene ble anmeldt like før påske. I midten av mars fikk Spesielenhetene oversendt dokumentene i saken.

– Vi vil nå innhente informasjon og vurdere saken. Det er ikke besluttet etterforskning ennå, og vil bruke noen uker før vi eventuelt beslutter dette, sier advokat Halvor Hjelm-Hansen, leder for etterforskningsavdeling Midt-Norge og Nord-Norge i Spesialenheten.

Han viser til at det er mye dokumentasjon i saken som krever ekstra gjennomgang.

Varslerens advokat, Birthe Eriksen, sier at de har valgt å anmelde de to polititoppene for ikke å ha fulgt opp Riksadvokatens instrukser etter Monika-saken i 2011.

– Vi opplever at det var mangelfull etterforskningsledelse, en mangelfull etterforskningsplan, manglende ressurssetting og manglende kvalitetssikring av oppgaver, sier Eriksen til TV 2.

Enorm belastning

Eriksen forklarer til BA at anmeldelsen skjer som et resultat av at etterforskeren mener at varslene hans ikke har blitt forsvarlig håndtert.

– Dette er ikke noe han gjør for seg selv. Han gjør dette fordi han i varselet avdekket systemfeil, og mye av det lignet på forholdene som ble avdekket etter Monika-saken i 2011, og som ikke ser ut til at har blitt rettet opp i etterkant av den, sier Eriksen.

Advokaten beskriver Berg som en politimann som nå kjenner på et enormt ansvar for rettssikkerheten til Osen konkret i denne saken, og for borgerne generelt.

– Vi skal være takknemlige for at det finnes slike enkeltpersoner som påtar seg den enorme belastningen det er å varsle om alvorlige kritikkverdige forhold, sier Eriksen.

Hun forteller at Berg har avdekket en lang liste med systemfeil.

– Det gjelder i hovedsak mangelfull ledelse og organisering av etterforskningen i alvorlige saker. Ansvaret for det ligger formelt hos dem som er anmeldt.

– Ikke forsvarlig behandlet

Berg varslet om det han mente er systemfeil for første gang i fjor vår. han opplever ifølge hans advokat at varselet hans er blitt pulverisert som varslingssak.

– Han har hele veien vært lojal og tatt saken opp internt i politiet. Der mener han at saken ikke er forsvarlig behandlet, sier Eriksen.

Advokaten understreker at når Berg nå har gått til et så alvorlig skritt, så er dert fordi han mener sentrale rettssikkerhetsprinsipper står på spill. Berg anmelder selv, fordi Riksadvokaten ikke fant grunnlag til å oversende saken til Spesialenheten.

– Både politiet og vi som borgere har interesse i å få avklart om de forholdene Berg avdekket med sitt varsel er innenfor det akseptable, avslutter Eriksen.

– Når en sak er anmeldt til spesialenheten kan vi ikke kommentere den, men må avvente behandlingen der, sier Gunnar Fløystad.

Flere saker om Osen-saken: