Byggedrømmen ble knust

Da Thomas Grimsø ble nektet å bygge, tok han saken til politisk behandling og vant enstemmig. Det hadde ingenting å si.