Admiralene står til stryk

Ledelsen i Sjøforsvaret har sviktet kapitalt i opplæringen av menige og offiserer.