Bussdøren smalt igjen over hendene til høygravide Josefine

Utenfor bussen sto barnevognen hun ikke kunne slippe.