Tasting Room har meldt oppbud

Har milliongjeld selskapet ikke klarer å betjene.