Gå til sidens hovedinnhold

Direktoratet sier nei til fengselsplasser i Nederland

Artikkelen er over 3 år gammel

Nå mener også Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) at det ikke lenger trengs soningsplasser i Nederland.

Det melder frifagbevelgelse.no mandag morgen.

– KDI har gitt en anbefaling til Justisdepartementet om at det ikke behov for å fornye avtalen om soningsplasser i Nederland, sier Marianne Vollan, direktør i KDI, til nettstedet.

Selvmordsforsøk

Før jul satt BA søkelys på pengebruken knyttet til soning for norske innsatte i Norgerhaven, fengselet i Nederland hvor Norge siden 2015 har leid 242 plasser siden 2015.

Blant annet skrev vi om en innsatt i Nederland som ble fløyet tur/retur Bergen ens ærend for avtale hos hudlege.

– Vi er svært kritiske til pengebruken, sa Haakon Mjelde, leder for Bergen fengselsfunksjonæreres forening, til BA i slutten av november.

Rundt en tredjedel av de innsatte, omkring 300 norske fanger, har blitt sendt til Nederland mot sin vilje. I midten av desember kunne BA avsløre at enkelte innsatte gjorde ekstreme ting for å slippe å sone i Norgerhaven.

Blant annet skal innsatte ha iscenesatt selvmordsforsøk for å unngå å bli sendt ut av landet.

Saken fortsetter under bildet.

Åpen for å avslutte

Mens justisministeren har tviholdt på den omstridte soningsavtalen, har en samlet opposisjon best om å få slutt på avtalen.

– Leie av fengselsplasser i Nederland har bidratt til at norske fengsler ikke er overfylte. Dette mener jeg er det beste bevis på at vi tar kriminalomsorgens og betjentenes arbeid på alvor, og legger til rette for god kvalitet og ivaretakelse av sikkerhet for ansatte og innsatte, sa Per-Willy Amundsen (FrP) til BA 1. desember i fjor.

Flertallet i justiskomiteen har i sin innstilling til Stortinget bedt om at soning i Norgerhaven avsluttes når leieavtalen utløper 31. august 2018.

Les også

Slik er det å sone i Nederland

Nå har altså også KDI anbefalt ministeren å ikke videreføre avtalen med Norgerhaven. Dersom regjeringen vil videreformidle avtalen, må det skje innen 1. mars.

21. desember åpnet justisministeren litt opp for at avtalen likevel ikke måtte forlenges og sa følgende til frifagbevegelse.no:

– Vi har en leieavtale med Nederland som løper til 1. september 2018. I statsbudsjettet har vi fullmakt til å forlenge denne til september 2019. Fristen for dette er 1. mars. Nå har vi to måneder på oss til å vurdere behovet for forlengelse av leieavtalen.

Norgerhaven fengsel

Stortinget samtykket 19. juni 2015 til avtalen mellom regjeringene i Norge og Nederland om leie av Norgerhaven fengsel til straffegjennomføring av personer som var domfelt for straffbare forhold i Norge.

Avtalen innebærer at norske myndigheter leier et fullt utstyrt fengsel med nederlandske ansatte og ledelsespersonell.

Norgerhaven fengsel ligger i tettstedet Veenhuizen i den nordlige delen av Nederland.

Fengselets kapasitet er 242 innsatte. Det er kun eneceller i fengselet.

Fra prosjektet startet 1. september 2015 er det totalt overført 826 innsatte. Rundt en tredel av dem er overført mot sin vilje.

Cirka 80 prosent av de innsatte i Norgerhaven fengsel er utenlandske statsborgere, mens 20 prosent er norske.

Ifølge avtalen kan innsatte under 18 år, kvinner, varetektsinnsatte og forvaringsdømte, innsatte som mottar besøk av egne barn, har rett til permisjoner, er i et utdanningsløp eller er under spesialisthelsebehandling  ikke overføres til straffegjennomføring i Nederland.

Kilde: Kriminalomsorgsdirektoratet og Sivilombudsmannens besøksrapport fra 2016