Rådhuset i Bergen ble 13. september stengt i all hast, da det ble oppdaget at betongsøylene ikke var bygget etter forskriftene. Alle de politiske og administrative ansatte måtte flytte ut av kontorene sine.

Forrige uke kom det fram at det også var oppdaget asbest i bygget.

Kan bli stengt langt ut i 2019

Planen var at kontorene kunne fylles igjen 22. oktober, men funnet av asbest har utsatt tilbakeflyttingen av de ansatte, trolig til langt ut i 2019.

I et av forslagene til løsning, anbefales det en total sanering av asbestholdige materialer. De svært omfattende tiltakene gjør at det ikke blir aktuelt å sette bygningen i brukbar stand før det likevel skal stenges for rehabilitering våren 2019.

– Helse, miljø og sikkerhet må alltid komme først. Vi må sørge for å gjøre rådhuset i forskriftsmessig stand før vi kan flytte tilbake. De neste ukene vil vi vurdere om rådhuset kan bli satt i stand til å leve videre i 40 år, uttaler byrådsleder Harald Schjelderup i en pressemelding fra Bergen kommune.

Han sier at når byrådet vet om asbeststøv i et bygg, kan dette bygget ikke brukes før støvet er fjernet. Arbeidene som skal gjøres for å sikre rådhuset for asbeststøv er krevende både i omfang og tid.

Asbest fra heissjakt

Rambøll har undersøkt Rådhuset og konkludert med at asbesten mest sannsynlig stammer fra en heissjakt fra kjøkkenet.

– Denne sjakten er kledd med asbestoluxplater. Disse platene ble i sin tid brukt på grunn av brannhemmende og varmeisolerende egenskaper, men inneholder amosittasbest, heter det i pressemeldingen.

Men det er også funnet asbest andre steder i bygget, som tyder på at det finnes flere kilder. Disse er ennå ikke funnet.

Luftprøver viste 0,003 asbestfiber per millimeter luft – langt under Arbeidstilsynets grenseverdi på 0,1 millimeter.

– Dette er svært lave konsentrasjoner. Et bilde på det er at Arbeidstilsynets anbefalte grenseverdi er 33 ganger høyere enn det som er målt ved det aktuelle kontoret, uttalte assisterende kommuneoverlege Ola Jøsendal forrige uke.