Her sopte vegvesenet inn på beltesniker

493.500 i klingende mynt rett i statskassen.