Da kommunen tok over, ble leien femdoblet

Matvognen får ikke lenger langtidskontrakt, og leien presser opp prisene på serveringstilbudet.