16-åring til Haukeland etter mopedulykke

Gutten kjørte scooter med kameraten bakpå da ulykken skjedde.