Skoleveien har vært mørklagt i over en måned

Elever på vei til både barneskole og videregående skole må krysse bilveien i stummende mørke.