«Nei takk, begge deler». Slik kan fylkesrådmannens innstilling til Fylkesutvalgets uttalelse til Statens vegvesens konseptvalgutredning av riksvei 7 og riksvei 52 mellom Gol og Voss oppsummeres (se kart over de ulike alternativene under).

Fylkesrådmann Rune Haugsdal ønsker verken riksvei 7 over Hardangervidden eller riksvei 52 over Hemsedal som nasjonal hovedveiforbindelse.

NRK skrev først om saken.

I innstillingen (se faktaboks under) beskrives E134, med en arm fra Odda til Bergen, som det eneste samfunnsøkonomisk lønnsomme konseptet mellom Oslo og Bergen.

Haugsdal ber om at det snarlig blir satt i gang en konseptvalgutredning for strekket mellom Odda og Bergen.

Saken skal opp i utvalget for miljø og samferdsel 3. november før Fylkesutvalget vedtar sin høringsuttalelse 16. november.

Arbeiderpartiets gruppeleder på Fylkestinget, Roald Kvamme, vil vente med å komme med partiets standpunkt i saken til etter partiets gruppemøte på onsdag.

– Vi tar rådmannens forslag med i våre diskusjoner. Men mange er nok overrasket i flere partier over at verken riksvei 7 eller 52 skal utbygges. Dette vil det helt sikkert være delte meninger om, sier Kvamme til BA.