Onsdag ble det kjent at Statoils nye supersenter, som i virkeligheten er et integrert operasjonsstøttesenter (IOC) for selskapets installasjoner, blir plassert på Sandsli.

– Kort forklart skal vi optimalisere produksjonen og hindre utstyrssvikt. Det skal vi gjøre gjennom å utnytte operasjonsdata og digitale teknologier og jobbe sammen på tvers av fagfelt, forklarer direktør for driftssteknologi på norsk sokkel, Kjetil Hove.

Digital statsminister

Statsminister Erna Solberg fikk selv se hvordan digitaliseringen i Statoil nå har flyttet en rekke operasjoner som før ble gjort offshore på land. Hun fikk se en digital utgave av seg selv i en 3D-modell av plattformen Gina Krogh. Der fikk hun hjelp av prosessoperatør Håvard Christian Leirvåg via storskjerm til å justere opp produksjonen i en brønn på plattformen.

Den økte produksjonen skal etter planen øke inntektene fra installasjonen med omkring én million kroner i døgnet.

– Dette er imponerende, sier hun når hun får se den digitale plattformen på storskjerm.

3D-spesialist Terje Maanum demonstrerer hvordan de jobber med modellene. Alle de over 70 installasjonene deres finnes i 3D, og modellene de bruker når de skal visualisere modifikasjoner og reparasjoner, er de samme som ble brukt da installasjonen skulle bygges.

– I det nye senteret skal vi jobbe med å koble sammen all informasjon vi har i flere hundre ulike datasystemer med modellen. På skjermen kan vi planlegge arbeidsoperasjoner offshore, og for eksempel se at ventilen som skal skiftes krever at vi har med oss stillas, eller at røret som må skiftes inneholder varmt vann. Ingen andre oljeselskap i hele verden utnytter teknologien på den måten vi gjør, sier Maanum til BA.

– Vi skal være ledende

Jannicke Nilsson, konserndirektør for sikker og effektiv drift, sier at Statoil har høye ambisjoner på egne vegne.

– Vi skal bli globalt ledende på digitalisering og effektivisering i vår sektor. Vi kommer til å bli det, sier hun bestemt.

Digitaliseringsmulighetene endrer måten man jobber på i oljebransjen.

– Vi er opptatt av at digitalisering skal være noe konkret, vi skal ha planer for å øke sikkerheten i driften, øke verdiskapningen og minske karbonutslippene. Og denne digitale reisen vil vi ha alle våre ansatte med på, sier Nilsson.

Sparer miljøet

I tillegg til IOC-senteret, skal også et operasjonssenter for geologifag opprettes på Sandsli. Geologene som i dag reiser offshore for å overvåke og styre brønnboring, skal nå sitte samlet i senteret og gjøre den samme jobben på land.

– Det vil gi økt personsikkerhet og redusert behov for transport og opphold på installasjonene, sier Kjetil Hove.

I desember startet Statoil også opp et operasjonsstøttesenter i USA, som i dag følger opp selskapets over 1100 brønner. Nilsson forteller at digitaliseringen i Austin så langt har spart bilkjøring tilsvarende 20 ganger rundt ekvator.

– Måten vi arbeider på vil skape økte verdier for oss og samfunnet. Sentrene er gode eksempler på hvordan vi fortsetter å ta i bruk digital teknologi for å jobbe smartere, sier Jannicke Nilsson.

Glad byrådsleder

– Dette er en kjempegledelig og viktig nyhet. Jeg er selvsagt glad for at Bergen ble valgt, men for min del har jeg vært opptatt av å tone ned bykampen mot Stavanger. Det aller viktigste er at Statoil tar nye steg som et høykompetent selskap som skal løse morgendagens utfordringer. Og vi ser jo også at Statoil ikke bare anerkjenner klimautfordringene, men også girer opp satsingen på fornybar energi. Vi er alle tjent med at Statoil omstiller seg, og gjennom lønnsom drift både løser morgendagens energibehov og samtidig bidrar til felleskassen som finansierer skole og eldreomsorg, sier byrådsleder Harald Schjelderup til BA.

Imponert

Statsminister Erna Solberg er imponert over måten de jobber med digitalisering i Statoil på.

– Det er veldig bra at dette senteret nå kommer til Bergen. Det gir et bredere arbeidsmarked, og økt kompetanse innenfor digitalisering. Dette er et godt eksempel på hvordan vi må bruke teknologien til å utvikle oss, sier statsministeren.