– Ved hjelp av nye gode apparater kan man gjennom et lite stikk i fingeren måle hvordan blodsukkeret har vært de siste tre månedene, sier farmasøyt og prosjektleder Aslaug Johanne Risøy.

Langtidsblodsukkeret kan avdekke om du har høy risiko for diabetes. Dersom langtidsblodsukkeret er høyt er det lurt å gå til legen for endelig diagnose og eventuell behandling. Forskningsprosjektet er en gratis tjeneste i samarbeid mellom Apotek 1, NOKLUS og Universitetet i Bergen. I Bergen vil tjenesten tilbys på Apotek 1 Svanen i sentrum.

– Ikke alle får symptomer og det er derfor mange som går lenge med type 2 diabetes uten å vite det. Det kan være så mange som 175 000 nordmenn som ikke vet at de har sykdommen og kanskje kan vi klare å fange opp noen av dem i dette prosjektet, forteller Risøy.

Ønsker flest mulig deltakere

Så lenge man er over 18, ikke gravid eller diagnostisert med diabetes fra før og snakker enten norsk eller engelsk kan man ta testen på apoteket. De ønsker at flest mulig tester seg, men det er også noen de spesielt er ute etter.

– Vi er spesielt ute etter de som har høy risiko. Risikoen for diabetes øker med alderen, og spesielt når man er over 40 år. Dersom en selv også vet at man er overvektig, i lite aktivitet eller har familie som har diabetes, kan det være lurt å teste seg, sier Risøy.

Symptomer på diabetes kan være

• Økt tørste og økt vannlating
• Eventuelt økt sult
• Vekttap
• Trøtthet, slapphet og tristhet/depresjon
• Hyppige soppinfeksjoner med ledsagende kløe og/eller svie i skrittet – også en økt tendens til urinveisinfeksjoner

Kilde: Diabetesforbundet/Diabetes.no

Eneste i Bergen

Kristin Nordang er apoteker ved Apotek 1 Svanen i Bergen, og er en av dem som skal være med å utføre risikotesten. Hun er svært positiv til å bli med på forskningsprosjektet, og kunne tilby kundene sine denne tjenesten.

– Det er kjekt å holde på med noe faglig og ikke bare selge produkter. Vi håper at de som lurer litt på om de kan være i risikogruppen kommer innom for å teste seg og få informasjon, sier hun

I tillegg til Apotek 1 Svanen, skal Apotek 1 Liertoppen og Gunerius i Oslo delta.

– Vi ble spurt om vi ville være med, og 2 farmasøyter har vært på kurs og fått ordentlig opplæring i apparatene som skal brukes, forteller Nordang

Gratis tjeneste

Det er ingen forhåndspåmelding til prosjektet, apoteket opererer med drop in timer. Dersom farmasøytene har tid på de aktuelle apotekene tar de det der og da. Det går også an å ringe for å avtale tid, dette er spesielt lurt på lørdager.

– Det er viktig å finne ut om du har diabetes fordi du da kan gå til legen og få behandling. Dersom man går lenge med diabetes kan det for eksempel føre til skader på nyrer og hjerte- og karsystemet. Dette er det viktig å oppdage tidlig, sier Risøy.

Testen starter med et spørreskjema med åtte spørsmål om alder, høyde og vekt, aktivitetsnivå og inntak av frukt og grønt. De som får høy score på dette spørreskjemaet vil få tilbud om å måle sitt langtidsblodsukker. Selve blodprøven tar ca. syv minutter, og man vil få resultatet med en gang.

– Dette er en gratis tjeneste som nå blir tilbudt i to måneder. Hvis dette er noe man tenker på å gjøre, ville jeg benyttet meg av sjansen. I tillegg håper jeg at folk sprer ordet dersom de har en tante, nabo eller bestemor man tenker burde sjekke seg.