I løpet av første halvår har boligprisene hatt en nominell stigning på 4,8 prosent. Prisutviklingen i de største byene viser vekst i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Men det er store regionale forskjeller.

– Spesielt i Oslo-regionen er det veldig stort prispress, og behovet for økt boligbygging blir stadig mer prekær. Svak nedgang i Stavanger gir grunn til forsiktig optimisme, bunnen er nær, sier Thor Eek i NBBL.

Gjennomsnittsprisen for borettslagsboliger i andre kvartal er så vidt under 2,5 millioner kroner. (©NTB)

SE OGSÅ: Disse boligene er solgt i Bergen og omegn (BA+)