Gå til sidens hovedinnhold

Nå er det slutt for fengselet på Ulvsnesøy

Artikkelen er over 3 år gammel

De ansatte ble informert om planene på et møte mandag formiddag.

Det har siden 1982 vært fengsel på Ulvsnesøy som i dag har 31 plasser, hvorav ni av dem er for kvinner. Mellom 40 og 50 ansatte har sitt arbeid her.

Fengslet har vært nedleggingstruet ved flere anledninger de senere årene, men i dag kom den endelige beskjeden fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

Lover at ingen skal sies opp

Under et møte med de ansatte, regionledelsen, tillitsvalgte og verneombud fortalte KDI-direktør Marianne Vollan og assisterende direktør Jan Erik Sandlie at driften av Ulvsnesøy vil avvikles i god tid før sommeren 2019 når leiekontrakten med stiftelsen som eier øyen opphører.

KDI har på møtet lovet at de skal finne et nytt tilbud om arbeidssted for alle de ansatte ved øyen.

Norsk fengsel- og friomsorgsforbund (NFF), sier til BA at de likevel er redde for at man må komme til å si opp folk.

– Vi synes prosessen frem mot en endelig avgjørelse har vært dårlig. De ansatte har ikke blitt tilstrekkelig hørt. Dessuten er kostnadene ved avvikling usikre. Vi tror de vil bli svært høye, sier Bjarte Syse i NFF til BA.

Jurist i Bergen kommune, og medlem av styret i stiftelsen som eier øyen, Birthe Helland, sier til BA at det er for tidlig å si noe om hvilken tilstand de forventer at bygningsmassen skal være i ved overlevering.

– Vi må se nærmere på hvilken tilstand byggene hadde ved inngåelse av kontrakten. Vi skal fortsette den gode dialogen vi har hatt med KDI, og kommer så raskt som mulig til å ha et møte med de involverte partene for å bli enige, sier Helland.

Saken fortsetter under bildet

100 millioner

Assisterende direktør i KDI, Jan Erik Sandlie, sier til BA at avgjørelsen om å legge ned fengselsdriften på Ulvsnesøy, er basert på to hovedargumenter.

– For det første har Statsbygg undersøkt hvor mye det vil koste å pusse opp bygningsmassen. De har anslått at det vil koste inntil 100 millioner kroner å sette byggene i god stand. Det er penger vi ikke har. Dessuten er situasjonen nå, etter flere år med mangel på soningsplasser, at vi nå har overkapasitet på plasser med lavt sikkerhetsnivå, sier Sandlie.

– Hva med tilbudet de innsatte har hatt ved Ulvsnesøy, kan de få noe lignende et annet sted i fremtiden?

– Det blir en stor utfordring for kriminalomsorgen å tilby de innsatte et likeverdig tilbud som det de har ved Osterøy-avdelingen, sier Sandlie.

Heller ikke han har oversikt over sluttkostnadene ved overlevering av øyen til stiftelsen, eller hvordan avviklingen skal foregå.

– Vi tror ikke kostnadene ved overlevering blir store, men håndterbare for etaten. Planene for hvordan de innsatte skal flyttes fra øyen er ikke klare, sier Sandlie.

Han understreker at ingen mister jobben som følge av stengingen.

– Men det er fullt forståelig at de ansatte gjerne skulle vært foruten dagens beskjed. Dette er flinke folk som er stolte av jobben sin, sier Sandlie til BA.

– Skeptisk og kritisk

Ordfører på Osterøy, Jarle Skeidsvoll (KrF), sier til BA at han ble svært overrasket over at avgjørelsen om Ulvsnesøy kom nå.

– Vi har hatt flere samtaler med kriminalomsorgen region vest, og da har vi fått beskjed om at regionen er midt i et utredningsarbeid for fremtidens fengselsstruktur. Da synes vi det er rart av avgjørelsen om øyen tas før arbeidet er ferdig. Vi er både skeptisk og kritisk til avgjørelsen, sier Skeidsvoll.

– Kan det være aktuelt for Osterøy kommune å kjøpe øyen?

– Det er i alle fall ikke uaktuelt, og jeg har hatt en dialog med rådmannen om det. Det er tidlig i prosessen, men det er ikke utenkelig at vi vil legge frem en sak for kommunestyret om et eventuelt kjøp, sier Skeidsvoll.

Han ser for seg flere alternativer til bruk av Ulvsnesøy dersom kommunen kommer på banen.

– Et alternativ er at vi leier øyen ut til kriminalomsorgen inntil utredningen er ferdig. Sammen med Vaksdal vil vi i alle fall nå ta politisk initiativ i saken, som slett ikke er over for vår del. Vi ønsker at KDI skal kunne ta en grundig og helhetlig vurdering som ikke er tatt i tidsnød på grunn av en oppsagt leieavtale, sier Skeidsvoll.

– Det alternativet har vi ikke tenkt på, og normalt sett ville en slik avgjørelse som vi har fattet nå bli tatt i forbindelse med en konseptvalgutredning. Denne gangen ble det ikke sånn, fordi leiekontrakten var sagt opp, svarer Sandlie på ordførerens utspill.

Eies av stiftelse

Det er Stiftelsen Ulvsnesøy skolehjem som eier den 95 mål store øyen i Sørfjorden i Osterøy kommune. I 1881 ble det opprettet skolehjem for gutter på øyen. Skolen ble lagt ned etter 100 år, og i 1982 ble det inngått en leieavtale mellom stiftelsen og kriminalomsorgen.

Stiftelsens formål er å forvalte stiftelsens verdier til samfunnets beste og til gode for barn og unge.

– Det ser vi ikke at stiftelsen gjør når det er fengselsdrift på øyen, derfor sa vi opp leieavtalen med kriminalomsorgen i fjor sommer. Avtalen hadde to års oppsigelsestid, og vi har tilbudt staten å kjøpe øyen, forteller leder i stiftelsesstyre, Anne-Marit Presterud i Bergen kommune.

Les også: Over halvparten av de innsatte tar utdanning mens de soner en fengselsdom

Til etterretning

Justis- og beredskapsdepartementet hadde i utgangspunktet frist på seg ut 2017 på å avgjøre om de vil kjøpe øyen eller ikke. Stiftelsen ønsket i utgangspunktet at staten skulle kjøpe øyen og drifte fengselet videre.

Departementet fikk tilbud om å kjøpe øyen til taksten på syv millioner kroner, samt en landfast eiendom på Osterøy, «Tangen» for 2,4 millioner kroner.

– Dersom de ikke gjør det, må vi vurdere å selge den på det åpne markedet. Vi skal etter et salg ta stilling til hva pengene skal brukes til, sa Presterud til BA før avgjørelsen til departementet ble kjent.

Mandag ved lunsjtider fikk stiftelsen beskjed om at staten ikke kommer til å kjøpe øyen.

– Den avgjørelsen tar vi til etterretning. Vi kommer til å ha et styremøte ganske raskt, før vi kaller inn kriminalomsorgen til et møte hvor vi blir enige om hvordan overleveringen av øyen skal skje. Deretter må vi ta stilling til hva som skal skje videre, sier Presterud.

Det er stiftelsesstyret som avgjør hva pengene fra salget skal brukes til.

– Vi kommer til å avhende pengene etter stiftelsens formål, før stiftelsen kommer til å bli avviklet, sier Presterud.

Ulvsnesøy

Ulvsnesøy er et «gårdsfengsel» på 95 mål i Sørfjorden i Osterøy kommune, som huser 31 innsatte, 40-50 ansatte, 70 høner, 20 villsau, og to griser.

Det er cirka 25 bygg av ulik størrelse og kvalitet på øyen, totalt omkring 2000 kvadratmeter.

Bygningsmassen består av hovedbygg, boligbygg, ulike verkstedsbygg, boder/skur, låve og stall, naust, kai og båthus. De første byggene ble oppført i 1900, og de fleste byggene ble oppført før 1970. De siste bygg/tilbygg ble oppført i 2014.

Innsatte som ønsker å sone straffen sin i Osterøyavdelingen, må søke om plass. De innsatte er sysselsatt i driften, eller går på skole.

Kommentarer til denne saken