Magne Turøy

Den overlevende

20 mennesker måtte flykte fra tyskerne med MB Arnafjord for 75 år siden. I dag er det bare Lischen Kayser (95) igjen.
Publisert