Avhengige av bussen

Når Servicelinjen slutter å gå neste år, er beboerne i Åstveittunet bekymret for hvordan de skal komme seg på butikken.