Pengebruken på Munkebotsdammen skal under lupen

Av

Høyre vil ta finansieringen av Munkebotsdammen til kontrollutvalget.