Det er ingen hemmelighet at det er mange rotter i byen for tiden. BA har skrevet en rekke saker om rotteproblemer flere steder i sentrum den siste tiden.

Nå har en gjeng elever fra Danielsen videregående skole startet et prosjekt som kanskje kan minske rottebestanden.

– Det er rottene som gjør at det allerede er mye ugler i Bergen sentrum for tiden. Nå skal vi sette opp 50 uglekasser som vi skal følge gjennom flere år, sier lærer ved Danielsen, Arnt Frode Stava, til BA.

Sjekker med kamera

Det er omkring femti elever fra skolens forskerlinje som nå har satt i gang uglekasseprosjektet. Sammen med Sotra bruk har de designet og bygget uglekasser. Før jul startet de med å henge opp kassene, og nå venter de i spenning på om kassene blir bebodd.

– Uglene legger egg rundt mars, og finner hekkeplass nå i vintermånedene. Nå skal vi la kassene henge i fred en stund før vi forsiktig nærmer oss for å se om det har kommet egg, sier Stava.

Det ser han for seg at de skal undersøke ved hjelp av et kamera festet på en teleskopstang.

– Når de har fått unger, vil vi forsøke å få ringmerket både ungene og hunnene. Da får vi en unik mulighet til å følge bevegelsene deres i årene fremover, sier Stava.

Mer mat gir flere egg

Foruten ringmerking, vil elevene fra Danielsen kartlegge antall fugler, hvor de bosetter seg, og kanskje kan de også gjøre seg opp en mening om rottebestanden i Bergen?

– Uglebestanden i Bergen er tett nå, nettopp fordi det er mye rotter i byen. Det blir spennende å følge utviklingene av begge dyrene for å se hvordan dette henger sammen. Vi vet i alle fall at uglene legger flere egg når det er god tilgang på mat.

Uglekassene skal blant annet henges opp i Nordnesparken, i Fjellveien, langs Ulriken og i Løvstien.

Det var fugleinteresse blant flere av lærerne ved Danielsen som gjorde at ugleprosjektet kom i stand for elvene på forskerlinjen.

– Å sette ut fuglekasser er bra for uglene, det er bra for miljøet, og det er spennende for oss å forske på. Ved å observere hvor mange egg som legges, kan vi forstå noe om rottebestanden, sier Stava.

Han tror for øvrig uglene er de flinkeste til å anslå rottebestanden i Bergen, bedre enn skadedyrutryddere.

– Dette er rett og slett utrolig artig å være med på. Ugler trenger hule trær for å kunne bosette seg i, og dem er det begrenset av i et bymiljø. Da er det gøy å kunne hjelpe til, sier Stava.

Kattuglens diett er normalt sett rotter og mus, og de jakter som oftest om natten.

 

Positiv sideeffekt

Naturforvalter i Bergen kommunes Bymiljøetat, Sarah Skouen, kjenner godt til Danielsens prosjekt, og hun forteller at kommunen er veldig positiv til det.

– Det er jo en positiv sideeffekt at flere ugler kan føre til færre rotter. Det blir en vinn-vinn situasjon; færre rotter og økt biologisk mangfold, sier Skouen til BA.

Naturforvalteren sier kommunen gladelig stiller areal disponibelt for elevene og deres uglekasser.

– Det blir spennende å se på resultatene av utsettingen av alle kassene. Vi har bedt om å få bli informert underveis om hva de kommer frem til. Det er fint å kunne formidle til publikum hvilket biologisk mangfold vi faktisk har i sentrum, sier Skouen.

Rotter hvor det er folk

Frode Thuland i Anticimex sier det er svært mye gnagere i Bergen i år, både rotter og mus. Han sier at uglene må jakte i bebyggelsen dersom de skal kunne fange rotter.

– I Fjellveien og Løvstien er det nok mest mus. Rottene oppholder seg stort sett der det er folk. Generelt ser vi jo at det er mye av de dyrene og fuglene som lever av gnagere når det er mye gnagere.

Han ønsker elevene lykke til med prosjektet sitt, men tror ikke de blir konkurrenter i «rottemarkedet».

– Det de gjør er flott, men man må også ha i bakhodet hva som skjer når det er lite gnagere, sier Thuland.