Torsdag 15. november kommer byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti til «Spørretimen» for å snakke om Torget, men også andre viktige saker som byutvikling og boligplanlegging i sentrumsområdene.