Med 88 mot 31 stemmer sa Kirkemøtet mandag ja til å vie likekjønnede i kirken. Dermed er en flere år gammel strid avsluttet.

Tidligere har homofile, lesbiske og bifile kunnet få forbønn eller velsignelse i kirken. Nå kan man få en fullverdig kirkelig vielse.

En milepæl

– Dette er kjempeviktig for homofile og lesbiske sin plass i kirken. Mange har kanskje hatt et avklart forhold til sin egen tro, og visst at man har en plass hos Gud, men likevel ikke følt seg velkommen i kirken. Vielse er en milepæl i livsløpet som det er viktig for mange å feire i kirken, sier Ida Bergli Skovborg, som er styremedlem i FRI (tidligere Landsforeningen for lesbiske, homofile og transpersoner - LLH) i Bergen, og også nestleder i Åpen kirkegruppe i byen.

Hun er svært glad for avgjørelsen.

– Mange har følt det er vanskelig å elske den man vil samtidig som man skal være en «god» kristen. Nå er vi på vei bort fra dette, legger hun til.

Reservasjonsrett

Skovborg mener det er greit at prestene har fått reservasjonsrett mot å vie likekjønnede.

– Vi vil jo heller ikke bli viet av en prest som ikke mener det er rett, sier hun.

Hun er mindre fornøyd med at andre ansatte i kirken også kan reservere seg.

– De har ikke det samme åndelige ansvaret som en prest, derfor mener jeg det blir feil når også de kan reservere seg, sier Skovborg.

Kirkemøtet, som nå er samlet i Trondheim, er den norske kirkes øverste organ.

Der ble også Kristin Gunnleiksrud Raaum valgt til leder.  Hun representerer Åpen folkekirke, som fikk stor oppslutning i kirkevalget, som ble arrangert sammen med kommune- og fylkestingsvalget i høst.

To liturgier

Kirkemøtet har bestemt at det skal utarbeides en ny vielsesliturgi i tillegg til den gamle, som også skal brukes. Den nye skal kunne brukes både av heterofile og av likekjønnede.

– Jeg hadde ønsket meg at det bare skulle være én kjønnsnøytral liturgi. Det viktigste er likevel at likekjønnede nå kan føle seg seg sett og anerkjent i et miljø de vil være med i, sier Daniel Mekki, som er nestleder i FRI  i Norge.

Han mener også at man kan leve med reservasjonsretten.

– Så lenge det ikke går ut over dem som skal gifte seg er det  greit, mener han.