Gå til sidens hovedinnhold

21 millioner til russentre

Artikkelen er over 9 år gammel

Byrådet vil ha de rusavhengige ut i bydelene.

Byrådet har uttalt at Bergen ikke skal ha åpne russcener som Nygårdsparken i Bergen.

Men de vil heller ikke ha sprøyterom.

Sosialbyråd Lisbeth Iversen vil bygge såkalte MO-sentre i bydelene for å bekjempe de åpne ruscenene i Bergen.

Disse sentrene skal ha kommunale helse- og sosialtjenester, spesialisthelsetjenester og arbeids- og aktivitetstilbud.

Ønsket er at byens rusmiddelavhengige skal få oppfølging på disse sentrene i bydelene, og ikke i Nygårdsparken.

– Byrådet følger opp handlingsplanen mot åpne russcener med en kraftig økning i ressursene til rusomsorgen, sier Lisbeth Iversen (KrF), byråd for sosial, bolig og områdesatsing.

Opprettelse av flere mottaks- og omsorgssentre, bedre LAR-tilbud, bedre botilbud og en stilling til å koordinere satsingen er noen av tiltakene, ramses det opp i en pressemelding fra Bergen kommune.

I budsjettforslaget er det for perioden 2013 til 2015 lagt inn økt bevilgning til etableringen av mottaks- og oppfølgingssentre (MO-senter) med totalt 21 millioner kroner fordelt over tre år.

– Disse pengene skal gå til å sikre at flere kan få god oppfølging under behandling, sier Iversen.

Her er noe av det byrådet har tenkt å bruke penger på i rusomsorgen i Bergen.

  • Mottaks- og oppfølgingssenter 21 mill (7 + 7 + 7 i planperioden)
  • Styrking av LAR 3,3 mill
  • Ruskoordinator 0,7 mill
  • Parkpatruljen 2,0 mill