Tillitsvalgt tviler på lavere sykefravær

Konserntillitsvalgt i Bergen kommune, Ørjan Myrmel, tror at det blir vanskelig for finansbyråd Christine Meyer å effektivisere, kutte og omorganisere samtidig som sykefraværet skal ned.

Konserntillitsvalgt i Bergen kommune, Ørjan Myrmel, tror at det blir vanskelig for finansbyråd Christine Meyer å effektivisere, kutte og omorganisere samtidig som sykefraværet skal ned. Foto:

Artikkelen er over 10 år gammel

Konserntillitsvalgt tror finansbyråd Christine Meyer vil få store problemer med å senke sykefraværet.

DEL

Konserntillitsvalgt i Bergen kommune, Ørjan Myrmel, tror finansbyråden vil få store problemer med å senke sykefraværet.

Det sier han til BA etter å ha lest byrådets forslag til budsjett for 2009.

KUTTGRUPPE: Her går det frem at de har satt i gang to grupper: «En gruppe som skal identifisere mulige oppgaver som kan saneres, og effektiviseringstiltak».

– Omorganisering, kutt og konkurranseutsetting har én effekt på arbeidsstokken: Det er ikke at den blir friskere. Tvert om, det viser all erfaring, hevder Myrmel.

Den andre gruppen skal se på mulighetene for å øke inntektene, «først og fremst gjennom brukerbetaling».

– Eller skatt, som det også heter, sier Myrmel.

Han forteller at de tillitsvalgte er svært spent og urolige i forhold til hvilke veier byrådet går.

– Vi ser ikke bort fra et høyere konfliktnivå i kommunen. Vi sitter i alle fall ikke stille og ser på at den politiske ledelsen går i gang med å ødelegge medlemmenes arbeidsplasser.

OMSORG PÅ ANBUD: I gårsdagens budsjettdekning i BA ble det kort omtalt at byrådet kommer til å konkurranseutsette hjemmesykepleien.

I budsjettforslaget står det også at «målestokkonkurranse» skal brukes aktivt.

– Medlemmene våre er helt klart positive til mer effektivitet. Men hvordan skal de måle god omsorg, lurer Myrmel på.

Målet med finansbyråd Christine Meyer sitt nærværsprosjekt er å få ned sykefraværet i Bergen kommune fra dagens ti prosent. I løpet av et år utgjør fraværet 570 millioner kroner i tap for kommunen.

– Jeg er uenig med Myrmels diagnose, sier Meyer.

– Sykefraværet skal vi få til. Nå mobiliseres arbeidsmiljøgruppene som jobber desentralisert mot sine enheter i hele kommunen. Kuttgruppen som er satt ned for å finne 100 millioner kroner i innsparinger, dreier seg ikke om nedbemanning, men mer effektive måter å jobbe på. For eksempel sparer vi 20 millioner kroner på å bruke mindre papir.

IKKE SÅ MYE: Hun påpeker at 100 millioner kroner kanskje høres mye ut, men i realiteten dreier det seg om knapt én prosent av kommunens budsjett.

Hun lover også at i konkurranseutsettingen må den politiske ledelsen ha en tett dialog med de tillitsvalgte.

– Slik at det ikke slår nærværsprosjektet i hel. En skarp krig med tillitsvalgte og fagforeninger vil være negativt. Vi har ulike ståsteder og syn, men vi skal finne ut av dette sammen, sier Meyer.

Artikkeltags