Bergen Høyre flyr høyt på målingene, men ligger lavt i terrenget for tiden. Når velgerne strømmer til, kan det være lurt å fremstille seg som et vennlig, lyseblått parti som bare vil det beste for alle.

Under overflaten finner vi et dypt ideologisk parti med skattekutt som sin hovedsak. I sitt alternative budsjett for Bergen for 2022 vil Høyre kutte hele nitti millioner i kommunens inntekter, totalt over 320 millioner i løpet av valgperioden. Denne planen bekreftet Høyres Eivind Nævdal-Bolstad i BA for kort tid siden at partiet fortsatt sto ved.

For at konsekvensene av dette dramatiske kuttet i kommunens inntekter ikke skal fremstå så ødeleggende som det faktisk vil være for tjenestetilbudet, tilsløres det med en rekke sprelske inndekkinger. Partiet vil først og fremst kutte hundre millioner i det som med Høyres sedvanlige nytale beskrives som «en lokal avbyråkratiseringsreform».

De vil også spare tredve millioner på mindre sykefravær, men bare bruke fem millioner på tiltak som faktisk reduserer fraværet. Samtidig vil partiet kutte ti millioner kroner i tiltak som fremmer heltidskultur i kommunen.

I virkelighetens verden er det vanskelig å forstå hvordan dette skal henge sammen, spesielt når vi vet at deltid og manglende grunnbemanning er blant de viktigste drivere for sykefravær.

Høyre sier de vil ha fart på Bergen. Det de ikke forteller byens velgere er at de først vil ta en hasardiøs høyresving.

Mikkel Grüner (SV)

Og da har vi spart det beste til slutt: Forslaget om å trekke tredve millioner opp av flosshatten ved bruk av Høyres magiske tryllestøv; økt konkurranseutsetting og privatisering.

Høyre er SVs hovedmotstander i skattepolitikken. SV vil innføre en modell for eiendomsskatt som både gir bedre økonomisk handlingsrom og er mer sosial og omfordelende. Det gjør vi gjennom å øke promillesatsen for næringseiendommer, og øke skattesatsen for boligeiendommer samtidig som vi øker bunnfradraget.

SV vil heve bunnfradraget for eiendomsskatten fra 750.000 kroner til 1 million kroner, samtidig som vi foreslår å øke skattesatsen fra 2,8 til 3,6 promille. I kroner og øre vil dette bety at alle boliger med en markedsverdi under 2,7 millioner vil betale mindre skatt enn de gjør i dag.

På den andre siden vil for eksempel en bolig verdt fire millioner få en skatteregning som er 740 kroner høyere, mens en bolig til seks millioner vil få 1860 kroner mer i skatt per år.

Når økonomien blir strammere og forskjellene i samfunnet øker, må de av oss som har romslig økonomi være villig til å bidra litt mer. Gjennom en økning i eiendomsskatten, omfordeler vi mer gjennom selve skatten, samtidig som vi både kan gjøre mer i kampen mot fattigdom og styrke vår felles velferd med økte kommunale inntekter.

Høyre sier de vil ha fart på Bergen. Det de ikke forteller byens velgere er at de først vil ta en hasardiøs høyresving før de tråkker på gassen.

Les også

I bunn og grunn er dette et kjærlighetsbrev til Bergen