Berre ein butikkansatt?

Av

Eg er butikkansatt, lavtlønna, i fremste rekke for å få korona.