Klubblisensutvalget i Norges ishockeyforbund har levert sin innstilling med hvilke klubber de mener bør få lisens i 1. divisjon til kommende sesong. På den listen står ikke Bergen Ishockeyklubb (BIK).

Hockeyklubben sliter igjen økonomisk. De hadde et underskudd i fjor på 559.735 kroner, men revisor var misfornøyd med føringen og har underkjent regnskapet.

Leder av lisensutvalget, Lise Kvil Torgersen, sier til BA at det er den usikre økonomien som gjør at BIK ikke er tildelt lisens.

– Jeg går ikke i detalj, men det er økonomi det dreier seg om. Vi trenger flere svar og har bedt om ytterligere informasjon, sier Torgersen.

Hevder de har kontroll

Det er herresatsingen i 1. divisjon som står i fare for å bli kastet ut av divisjonen, men at de ikke er med på den første innstillingen betyr ikke at døren er lukket.

Lisensutvalget har sitt siste møte 14. mai. Der blir en endelig avgjørelse tatt.

– Det er ikke slik at vi har fått avslag på lisenssøknaden. Vi har fått tilleggsspørsmål til søknaden. Det regnet vi med og vil besvare dem. Vi har kontroll, sier BIKs nyvalgte styreleder, Ole-Christian Traaholt.

Han tok over på årsmøtet i mars, etter at hele det gamle styret valgte å gå av som en følge av det økonomiske rotet. Traaholt gjentar overfor BA det samme som han sa på årsmøtet:

– Selv om vi skulle få tildelt lisens, er det ikke sikkert vi takker ja til den.

Frist ut måneden

1. divisjonslaget hadde alene et driftsunderskudd på rundt én million kroner og måtte bruke av breddeklubbens penger for å holde seg flytende gjennom forrige sesong. På årsmøtet var det derfor diskusjon blant medlemmene om laget har livets rett.

– Akkurat nå er det ikke forsvarlig med videre satsing. Det er håp, men det vil kreve en ekstraordinær innsats, sa avtroppende styreleder Anne Berit Kolmannskog da.

Moderklubben har gitt 1. divisjonslaget frist ut april å skaffe én million kroner. Traaholt vil ikke kommentere om de er i mål med det arbeidet, men er klar på hva som skjer om de ikke klarer det:

– Målet må innfris før vi kan ta stilling til om vi tar en ny sesong i 1. divisjon.

Og skulle de klare målet, er det likevel ikke sikkert det holder. Det er allerede varslet at herrelagets skjebne skal avgjøres av medlemmene på et ekstraordinært årsmøte.