Bil forlatt på Nordhordlandsbroen – ett felt ble sperret

Lange køer etter bilstans på broen.