– Det er syv år siden bystyret vedtok å bygge ut bossnettet i Bergen sentrum. Det var en krevende beslutning, og det er ikke til å legge skjul på at det har tatt mye lengre tid enn planlagt. Men slik er det ofte med store prosjekter. Jeg er svært glad for at vi nå får bossnettet på plass. Det vil gjøre sentrum renere, i tillegg slipper vi både bosspann og bossbiler som forurenser bykjernen, sa næringsminister Monica Mæland til BA da hun tidligere i år la ned grunnsteinen for bossterminalen i Jekteviken.

Mandag kunne altså de første beboerne i Bergen, henholdsvis på Nøstet, Klosteret, Sydnes og Engen benytte seg av det nye anlegget. Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) gjorde sitt første offisielle oppdrag utenfor rådhuset da han sendte den første bossposen fra Skottegaten til Jekteviken.

– Bedre brannsikkerhet

– Det er veldig kjekt å gjøre nettopp dette, i typisk bergenskvær. Men særlig kjekt er det å åpne noe som vi er blant de aller første i verden på, kun Barcelona har et tilsvarende og noe større bossnett, så dette vil sette Bergen på kartet, sier Schjelderup.

Bossnettet er i korte trekk et nettverk av rør, der husholdningene kaster bosset sitt i såkalte nedkastpunkter, før disse tømmes ved hjelp av et fjernstyrt vakuum, slik at bosset suges under jorden til BIRs terminaler. De første nedkastene ble montert i august i år.

De kommende årene er det planlagt at bossnettet blir utvidet til å dekke hele Bergen sentrum. Kundene blir koblet på etter hvert som utbyggingen skrider frem.

– Først og fremst er dette viktig for å gjøre bossorteringen mer miljøvennlig, bedre byluften ved mindre bossbiltrafikk i sentrum og ikke minst reduserer det brannfaren i byens tettbebygde strøk, sier byrådslederen.

Mange branner starter i bosspann og byrådslederen håper dermed det vil bli færre utrykninger for brannvesenet til denne typen branner.

– Bergen har en sårbar trehusbebyggelse, og disse nedkastene er i brannsikkert stål, sier en fornøyd byrådsleder som understreker at prosjektet hele veien har hatt tverrpolitisk støtte i bystyret i Bergen.

Saken fortsetter under videoen.

BIR har laget denne demonstrasjonsvideoen til åpningen av det nye bossnettet i Bergen.

Må gå lenger

Mens vi snakker med byrådslederen i Skottegaten sildrer regnet tett fra oven.

– Dette nye systemet betyr at de fleste beboerne her vil måtte bevege seg ut i gaten, og gjerne måtte gå et lengre stykke for å få kastet bosset sitt. Hvordan har reaksjonene vært på det?

– Vi er vant til å være ute i regnet i Bergen, og jeg tror det er en vane som går seg til raskt blant de fleste bergensere. Jeg tror også de vil sette pris på at man slipper illeluktende bosspann, sier Schjelderup.

Daglig leder i Bir Nett Terje Strøm er enig.

– Vi tror bergensere vil motta dette positivt, men det er en endring og det er ikke alltid så lett å endre på ting, sier han, og legger til at Bir ikke har mottatt mange negative henvendelser i forhold til dette.

Han trekker også frem hygienesiden ved det nye systemet.

Prislapp på én milliard

– I en by med utfordringer knyttet til areal, brannfare og rotteplager er det viktig at vi får bosset vekk fra gatene og husveggene, sier han.

– Det er et kostbart prosjekt, vet vi hva den endelige prislappen vil havne på?

– Jeg har ikke tallene i dag, men det har kostet og vært noen dumper på veien, det vet vi. Men på en dag som denne tror jeg først og fremst vi skal glede oss over en mer miljøvennlig og brannsikker by, svarer Schjelderup.

I 2013 ble det anslått at prosjektet ville koste i underkant av 1,5 milliarder kroner. Hvordan ser det ut nå?

– Den siste tiden har det gått veldig bra både på tid og budsjett. Det har vært overskridelser på begge deler, men i dag må vi se fremover og tenke at mange vil komme til Bergen på delegasjonsreiser for å lære av dette prosjektet, sier han.

Strøm mener dette er en helt nødvendig investering for fremtiden.

– For det såkalte blå og grønne område som skal være ferdig etter 2020, så snakker vi om et prosjekt i overkant av en milliard kroner. Men det er viktig å huske at dette er et prosjekt for fremtiden. Men vi skal bygge så kostnadseffektivt om mulig, men anlegget må på plass, svarer Strøm.