Under striden rundt abortloven på 1970-tallet var kirken en av de ledende motstanderne. Men etter at forhandlingene rundt loven igjen kom på bordet, har kirken frem til nå vært ganske tause.

– Det har i det siste vært en heftig debatt om abort, og vi har et behov for å se om det var mulig å få en mer nyansert samtale, sier biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug (65), til BA.

– Frontene har vært steile

Fredag ble det publisert en uttalelse fra de tolv biskopene i Den norske kirke. De beklager blant annet for manglende engasjement for kvinners frigjøring og rettigheter gjennom historien. De erkjenner også at «kirken i liten grad har tatt inn over seg den situasjonen som mange gravide kvinner har stått i, og har heller ikke klart å gi troverdig uttrykk for forståelse for kvinners erfaring og de utfordringer kvinner har opplevd».

– Folk har en lang hukommelse, og husker da kirken var en tydelig motstander da loven om selvbestemt abort kom på 1970-tallet. Frontene har vært veldig steile, og det mener vi det er på tide å skape et nytt samtaleklima, sier Nordhaug.

«Det er på det rene at kirkens holdning har påført alenemødre en krevende belastning», står det blant annet i uttalelsen.

Videre skriver biskopene at «et samfunn med legal adgang til abort er et bedre samfunn enn et samfunn uten slik adgang. Det forhindrer illegale aborter, og fremmer helse, sikkerhet og trygghet for kvinner».

Artikkelen fortsetter under bildet.

 

– Forteller at det har vært vanskelig

Biskopen forteller at det er den siste tidens oppmerksomhet og engasjement rundt abortloven, som har gjort at de ønsket å uttale seg.

– Det er viktig å understreke at dette ikke går på loven i seg selv, og om vi kritiserer eller støtter den. Men vi peker på og oppmuntrer til en mer fordomsfri og bred samtale rundt disse spørsmålene, sier Nordhaug.

– Har du selv vært i kontakt med kvinner i en situasjon hvor abort har vært et alternativ?

– Jeg har ikke snakket med noen som har vært i situasjonen der og da, men jeg har snakket med flere som har tatt et valg om abort. Alle forteller at det er vanskelig, sier Bjørgvin-biskopen.

Abortloven

De 12 første ukene av svangerskapet kan kvinnen selv ta avgjørelsen om abort.

Etter 12. svangerskapsuke kan abort utføres når:

  • Det er fare for kvinnens fysiske eller psykiske helse.
  • Kvinnen har eller blir satt i en vanskelig livssituasjon.
  • Det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom.
  • Graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest.
  • Kvinnen er alvorlig sinnslidende eller psykisk utviklingshemmet.

Etter 18. uke kan man ikke ta abort med mindre det er tungtveiende grunner til det.

En nemnd kan innvilge abort inntil 22. svangerskapsuke. Etter det er det ikke lov å ta abort av såkalte sosiale grunner, ifølge Helsedirektoratets tolkning av loven.

Kilde: Lovdata