– Jeg har nettopp fått beskjed fra UDI om at Orange helse ikke får opprette asylmottak ved Knappentunet, sier byråd Erlend Horn (V) til BA.

Les også: Bekymret over at Orange Helse vil opprette asylmottak i nabolaget

For en stund siden leverte det private helseforetaket inn en søknad til UDI om å drive et ordinært asylmottak for 90 personer. Nå har de altså fått avslag.

– Jeg kan ikke gjøre noe annet enn å registrere dette. UDI vet nok best hvilke lokaler som er egnet til asylmottak. Men samtidig vil jeg understreke at Bergen er klar til å ta sin del av ansvaret. Det skal jo også opprettes flere integreringsmottak, noe Bergen kommer til å varsle at vi er interesserte i, sier Horn.

Les flere saker fra Ytrebygda her.

Naboene var bekymret

Anja Dyb-Halleraker, en av Knappentunets nærmeste naboer, reagerte sterkt på at Helse Bergen vurderte å leie ut flere bygninger ved Knappentunet som asylmottak.

– Vi er bekymret for om bygningene er i så dårlig stand at det kan medføre helseplager for dem som skal bo og arbeide der, sa hun til BA 11. mai.

Når BA snakker med henne fredag har hun nettopp fått vite at det likevel ikke blir asylmottak på Knappentunet.

– Jeg er tilfreds med denne beslutningen. Jeg mener grunnlaget for å etablere mottak i de bygningene ikke er til stede. Jeg mener at det må lages mottak et sted hvor det blant annet finnes aktivitetstilbud. Spesielt av hensyn til de pasientene som allerede bor på området, mener jeg dette var en veldig riktig avgjørelse av UDI, sier Dyp-Halleraker til BA.

Asylmottak for mindreårige på Radøy

Fredag ble det også klart at det skal opprettes et asylmottak på Radøytunet.

Det er Radøy kommune som offentliggjør avgjørelsen fra UDI på sine nettsider.

Mottaket skal drives av Norsk Folkehjelp, og har totalt 140 plasser.

Opprinnelig dato for oppstart var 1. juli, men fordi anbudsprosessen er forsinket, må UDI komme tilbake til dato for start av drift.

Anbudsperioden gjelder for tre år.

Norsk Folkehjelp søkte også om mottak for enslige mindreårige, men dette fikk de ikke.

Her er listen over de tildelte kontraktene i region Vest:

    Faste plasser Stykkprisplasser Totalt antall plasser
Hero Norge AS Haugesund 176 44 220
Hero Norge AS Stord 136 34 170
Abri Vekst Sandnes 120 30 150
Abri Vekst Sola 120 30 150
Norsk Folkehjelp Radøy 112 28 140

Totalt utgjør dette 830 plasser i regionen.

– Det er færre plasser enn planlagt, men vi er glade for at vi får videreføre avtaler med veletablerte operatører, samtidig som vi får inn en ny operatør på drift av ordinære mottak, sier fungerende direktør ved UDI Regionkontor Vest, Sissel Mehammer i en pressemelding.

Nådde ikke opp

Som man kan se av listen, blir det ikke opprettet noen nye mottak i Bergen.

– Dette har vært en reel konkurranse mellom mange tilbud, og de fem som er vinnerne i konkurransen, er de fem som totalt hadde de beste tilbudene. Tilbudene som kom fra Bergen var ikke blant de fem beste i konkurransen, sier Mehammer.

UDI vurderer behovet for plasser lavere enn da de lyste ut konkurransen. Totalt ble det tildelt kontrakter på 2000 plasser på landsbasis, mot 10 000 som var utlyst i konkurransen.

– Hvorfor ble ikke Orange Helse tildelt kontrakt på Knappentunet?

– Jeg sitter ikke med detaljene rundt tildelingen foran meg nå, men det jeg kan si er at det er gjort en totalvurdering av ulike sider ved tilbudet som pris og kvalitet på drift, og da nådde ikke Orange Helse opp. Innsendte tilbud er vurdert i henhold til konkurranseregler og de kravene vi stilte, sier Mehammer til BA.

32 søknader i vest

UDI hadde 11. april innleveringsfrist for tilbud om drift av asylmottak med til sammen 10 000 plasser.  I hele landet kom det inn tilbud om 15 600 plasser fordelt på 97 mottak. I region vest kom det inn 32 tilbud, hvorav de fleste var i Rogaland, men fire var Bergen, ett i Os og to i Fjell.

Av de 32 søknadene, var det altså bare fem som fikk tildelt kontrakter.

BA Faceboook-plug in