Bistandsministeren, ukjent filantrop og megakirke i USA reddet Forum i havn for Salt

Av 15 millioner kroner i egenkapital, besto 13 millioner kroner av gaver. Dag Inge Ulstein (KrF) vippset over 100.000 kroner fra sin private konto.