Det kommer frem i en fersk dom fra Gulating lagmannsrett, som dømmer kvinnen til ti måneders fengsel for uaktsomt drap.

Den tragiske ulykken skjedde ved Valestrandsfossen på Osterøy i august 2021. En vennegjeng skulle bare kjøre til butikken, men i løpet av kjøreturen krasjet den ene bilen i en fjellknaus ved siden av veien.

Passasjer Lena Maria Aase (18) døde som følge av krasjen. Sjåføren, en av Aase sine beste venninner, ble tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt venninnen sin død.

Ble først frikjent

Ifølge tiltalen hadde bilen en hastighet på minst 104 km/t i 60-sonen like før ulykken inntraff.

I Hordaland tingrett ble venninnen dømt til 30 dager betinget fengsel. Tingretten kom frem til at den unge kvinnen ikke opptrådte så klanderverdig at hun kunne holdes strafferettslig ansvarlig for dødsfallet.

Hun ble derfor frikjent for å ha uaktsomt forvoldt venninnen sin død, men dømt for brudd på vegtrafikkloven.

De etterlatte fremsatte et krav om erstatning og oppreisningserstatning. Også på dette punktet ble 19-åringen frifunnet.

Påtalemyndigheten valgte å anke dommen, fordi de mente at hun skulle dømmes for uaktsomt drap.

Nå har altså lagmannsretten falt på en helt annen beslutning enn tingretten.

«For mildt»

I dommen fra lagmannsretten, konkluderer de med at tingretten har lagt en «for mild norm» til grunn for vurderingen av 19-åringen sin aktsomhet, da de kun falt på å dømme henne for uaktsomhet i trafikken.

«Det helt sentrale ved vurderingen er at tiltalte kjørte med en fart på 104 km/t, noe lagmannsretten finner at utvilsomt var markant over forsvarlig fart etter veiforholdene på stedet», skriver de.

De mener at sjåførens fart gjennom svingen var så høy at det ikke kunne unngås at bilen kom til å miste veigrepet.

«Med andre ord var det stor fare for at tiltalte, uavhengig av alle andre element i trafikkbildet, hadde mistet kontrollen over bilen, og i en slik fart sier det seg selv at det hadde ledet til en alvorlig ulykke med stor fare for død for de involverte».

Selv har 19-åringen forklart at det var et dyr som kom ut i veien som førte til at hun mistet kontrollen.

Lagmannsretten har ikke lagt mye vekt på denne forklaringen, og mener at farten uansett var hovedårsaken til at det gikk så galt.

– Et sterkt signal

I tillegg til ti måneders fengsel, må kvinnen betale oppreisningserstatning til Lena Maria Aases foreldre og kjæreste på til sammen 390.000 kroner. Hun har også blitt fradømt førerretten i fire år.

– For de etterlatte har saken vært svært belastende å stå i samtidig som de har stått i en sorgprosess. De mener at dommen er riktig, sier de etterlattes bistandsadvokat, Cecilie Wallevik, til BA.

– De mener også at dommen er viktig for å forebygge at slike ting skjer igjen, legger hun til.

Dette trekker også påtalemyndigheten frem som et viktig poeng i en pressemelding onsdag ettermiddag.

– Dommen sender et sterkt signal til andre bilførere om at alvorlige fartsoverskridelser bærer med seg en sterk risiko for omfattende skade og tap av menneskeliv, understreker statsadvokat Magne Kvamme Sylta.

– Fryktelig lei seg

Kjetil Johannes Ottesen er 19-åringens forsvarer. Han har registrert at lagmannsretten har kommet frem til en annen konklusjon enn tingretten.

– Uavhengig av hvilken lovbestemmelse den faller inn under, er min klient fryktelig lei seg for det som har skjedd. Dette er noe som vil henge ved henne resten av livet, sier Ottesen.

Det er ikke tatt stilling til om dommen skal ankes til Høyesterett.