Det kom frem på forbundets fellesmøte lørdag, melder TV 2.

I februar vedtok styret i region sør i forbundet at de ønsket å anmelde den tidligere sykkelpresidenten til domsutvalget i Norges idrettsforbund (NIF). Regionen ønsket at forbundet skal føre saken, slik at regionen slipper å bruke betydelige ressurser og tid på den.

Sakens kjerne er det økonomiske rotet som oppsto etter sykkel-VM i Bergen i 2017. Da var Tiedemann Hansen sykkelpresident, styreleder i arrangørselskapet og styremedlem i det internasjonale sykkelforbundet.

Arrangørselskapet Bergen 2017 AS ble begjært konkurs i februar 2018. Måneden etter ble Jan-Oddvar Sørnes valgt som ny president. I desember meldte Bergens Tidende at selskapet skyldte 108 millioner kroner til 107 ulike kreditorer.

Lørdag ble det klart at forbundsstyret ikke følger oppfordringen fra region sør. Likevel utelukkes det ikke at det kan bli aktuelt å føre sak mot Tiedemann Hansen i fremtiden. Det vil i så fall skje etter behandlingen av konkursboet.

 

– Styret i NCF har besluttet at vi foreløpig avventer bobestyrers behandling av denne saken. Dette er et stort sakskompleks, og det er en sak som både går etter aksjeloven og etter idrettens regelverk, opplyste styremedlem Knut Glad på fellesmøtet, ifølge TV 2.

– Vi har funnet det riktig at, med de begrensede midlene vi har, skal bruke tiden vår på å lage et godt Norges Cykleforbund som skal sørge for at Sykkel-Norge går videre. Men at vi selvfølgelig ikke med det har besluttet at vi ikke skal gjøre noe i henhold til idrettens regelverk eller det regelverket som er knyttet til vanlig erstatningsrett og aksjeloven, fortsatte han.

Mulige sanksjoner etter idrettsforbundets reglement er deriblant bøtelegging, irettesettelse og tap av tillitsverv.

Fakta om Sykkel-VM

Her er noen fakta hentet fra ringvirkningsanalysen som Bergen kommune bestilte.

* Samlet var det 1257 påmeldte deltakelser, fordelt på 77 nasjoner.

* Samlet opplyser Bergen 2017 om at publikumstallene summert over alle rittene var om lag 700.000. Om lag 4,7 prosent av tilskuerne var utlendinger bosatt i utlandet.

* Samlet la nærmere 2000 frivillige ned nærmere 100.000 frivillige arbeidstimer, hvilket tilsvarer 55 årsverk.

* Folket samlet inn 3,5 millioner kroner til arrangementet i en privat initiert Vipps-aksjon

* Sykkel-VM resulterte i at Bergensregionen hadde rundt 40.000 gjestedøgn i september utover det normale. Av disse var to av fem utlendinger. Kun to av fem bodde på hotell (40 prosent), mens en av fem leide privat. Hvert ellevte gjestedøgn knyttet til Sykkel-VM fant sted utenfor Bergen.

* VM-rittene hadde om lag 700.000 tilskuere, mens om lag 51.000 deltok på de tilknyttede kulturarrangementene.

* For hotellbransjen tilsvarte dette en økning på omtrent 10 prosent fra i fjor når vi tar høyde for generell vekst.

* Omtrent 12.600 flere nordmenn og 7800 flere utlendinger bodde på hotell eller camping i Bergensregionen enn det man ellers ville forventet.

* Bergen Bompengeselskap melder om et tap på rundt åtte millioner kroner og en trafikknedgang på 40 prosent.