Det siste året har Trond Egil Hansen stått i sentrum av pandemien, som medisinsk fagsjef. Nå blir han også kommuneoverlege.

Frem til nå har deler av kommuneoverlege-funksjonen i Bergen vært tillagt stillingen som medisinsk fagsjef. Nå slås stillingen som kommuneoverlege sammen med medisinsk fagsjef til en ny kommuneoverlege-stilling med utvidet ansvarsområde.

Nye ansvarsområder

– Det blir noen nye oppgaver og jeg vil få noen nye ansvarsområder, sier Trond Egil Hansen.

Han føler selv dette er den beste løsningen, og Hansen gleder seg til å ta fatt på enda flere oppgaver i tiden fremover.

– Jeg er enige med dem som avgjorde dette. Dette var den beste løsningen, sier Hansen, som kommer til å få hjelp av sine assisterende kommuneoverleger.

– Vi søker som kjent etter ny smittevernoverlege, og vi søker også etter to assisterende kommuneoverleger, sier Trond Egil Hansen.

I dag har han tre assisterende kommuneoverleger under seg. Målet er å bli fem.

– Kommuneoverlegeoppgavene løses i gruppen av kommuneoverleger i kommunen, og på den måten kan ansvarsområdene mine løses, sier Hansen til BA.

– Etter at bystyret vedtok at kommuneoverlege-funksjonen skulle flyttes til nivå én i byrådsavdelingen, der medisinsk fagsjef også er plassert, var det ikke lenger hensiktsmessig å dele ansvaret. Nå samler vi hele kommuneoverlege-funksjonen i én stilling og organiserer dette i en egen seksjon med én leder, sier Kjell Wolff, kommunaldirektør i Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet.

– Jeg er veldig glad for at Trond Egil Hansen har sagt ja til å bli ny kommuneoverlege. Han vil sikre at både byrådet og resten av kommunen får gode råd av kommuneoverlegene samtidig som lovpålagte oppgaver ivaretas, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa.